Vi hører uttalelser som «høyere nettleietariff», «rushtidsavgift», «stå opp om natta for å dusje», «ulønnsomt med varmepumpe og etterisolering», «fastleddtariff», «momsen er 25 prosent av regningen»

Samlet inntekt til nettselskapet kan ikke og skal ikke øke med innføring av effekttariff. Inntektene er bestemt av NVE, som overvåker dette veldig nøye. Blir inntekten for stor, skal dette tilbakebetales med lavere tariff senere. Blir den for liten, kan det plusses på senere. LEDE har en kalkulator på hjemmesiden (min side). Dersom jeg har samme forbruk neste år vil jeg spare kr 1 120,- med den nye tariffen ifølge kalkulatoren. Jeg har et forbruk som er ganske jevnt over tid. Et tips er å koble ut VV tank på dagtid. Den kan koble inn når som helst dersom den er påslått, det unngås ved utkobling. Det må ikke brukes billig utstyr som kan øke brannfaren

Rushtidsavgift har blitt et moteord blant motstandere. Ordet villeder brukerne. Det er ditt effektuttak som avgjør hvor høyt uttaket blir. Dette er helt uavhengig av når på døgnet dette skjer, og uavhengig av andres uttak. På LEDES min side kan du se forbruket ditt i hver time. Da kan du se hvilke timer du har problemer med maxverdier, og se om det er mulighet for å begrense uttaket i den timen. Energiuttaket i en time (kilowattime (kWh)) er det samme som gjennomsnittlig effektuttak (kW) i en time. En sammenligning med biltur; kjører du i 100 km/t vil du kjøre 100 km på en time. Stopper du etter en halv time for en kaffe, har du kjørt 50 km. Slik er det også med effekten. Du kan slå på 10 Kw, men det er først etter en time dette blir maxuttak. Etter en halv times bruk er maxen 5 Kw.

Det hjelper ikke på effektuttaket å stå opp om natta for å dusje. VV tanken lever sitt eget liv, og kobler seg inn når vannet blir kaldt. Det beste er å slå den av på dagen slik at den ikke kommer på toppen av annet forbruk. Grensen for å komme i neste effektledd er 5 Kw. Har du et uttak som er over 5 Kw vil det koste kr 478,75 for effekten den måneden. Uttak under 5 Kw koster kr 266,50. Diff er kr 212,50 for en måned, jeg vil tro en overkommelig sum for de fleste. Energileddet (pr Kwh) er 16 øre dagtid og 8 øre natt. Lavere på sommeren. Se LEDES nettside for alle prisene. Forbruksavgift og energifondet kommer i tillegg. Ikke fastbeløp. I 2021 er energileddet 19,63 øre og fastbeløp er 3450,-.

Det vil være direkte lønnsomt å etterisolere eller montere varmepumpe. Begge deler reduserer effektbehovet. Å hevde noe annet er direkte usant.

Tariffen har ikke fastledd. Prisen du betaler er bestemt av effektuttaket og et energiledd. Jeg kunne tenke meg et lavere første ledd, og at man blir belastet pr kW videre oppover. Dette vil stimulere til å holde et lavere uttak. I 2022 vil ett trinn fra 5 til 10 kW ikke være motiverende. Har man først kommet i trinn 2 er det ingen grunn for å redusere uttaket den måneden før man risikerer å komme over 10 kW. Jeg håper dette er noe som blir endret for 2023.

Momsen blir ofte framstilt å være 25 prosent av regningen. Momsen utgjør 20 prosent av totalbeløpet. 80 kroner pluss moms blir 100 kroner. Momsen utgjør 20 kroner av 100, altså 20 prosent 80 x 1,25 =100.

Hensikten med denne tariffen er å redusere effektuttaket i kraftsystemet. Klarer vi det vil behovet for forsterkning av nettet bli utsatt eller redusert. Vi utnytter det nettet vi har på en bedre måte. Dette fører til redusert behov for å øke nettleien i framtiden.

Nettleien beregnes ut fra verdien av nettet, driftskostnader, kostnader i overliggende nett, og nettap som skal prises med strøm til spottpris. Nettselskapet har ingen inntekter eller påvirkning på strømprisen. Det er en annen diskusjon som ikke må blandes sammen med diskusjonen om nettleietariffen.