Vi er alle rammet av koronakrisen. Manges økonomi er snudd helt på hode. Dette får ikke minst kommunen kjenne på, og de taper 40 millioner kroner på tapt arbeid. Derfor er kommunen dessverre nødt til kutte på forskjellige utgiftsposter. Det kommunen vil kutte mest i er skole og helse. Her er det ingenting til overs, skole og helsesektor sliter nok fra før. En løsning som har hvert uaktuell for mange i Sandefjord, er eiendomsskatt. Er det på tide å innføre eiendomsskatt i Sandefjord nå?

Ungdomsrådet foreslo på mandag, under saken om rammer for handlings og økonomiplan 2021-2024, at Sandefjord kommune bør innføre eiendomsskatt. Dette mener vi i AUF er på sin plass.

Eiendomsskatt er penger som går rett til kommunen, og kommunen kan bruke pengene på det de vil. Jeg håper at innbyggeren i Sandefjord har nok tillit til kommunen for at pengene blir brukt riktig. Om kommunen bruker pengene slik de burde, vil pengene gå rett tilbake til innbyggeren; gjennom for eksempel bedre skole til barna, og bedre eldreomsorg for de eldre.

Det er de som eier store eiendommer som er dem med best økonomi. De fleste av dem har råd til å betale en liten ekstra sum i året. Eiendomsskatt vil ikke gå ut over dem som ikke har mulighet til å betale det. Det er mulig å søke fritak, og gjennom den modellen som er foreslått skal man også se på inntektene til personen som eier eiendommen. Dessuten vil det ikke gå ut over dem som eier en eiendom til under 4 millioner.

Eiendomsskatt er et viktig tiltak for at kommunen skal slippe å ta skolene ned i standard, men å heller forbedre. Helse å skole er kanskje det aller viktigst vi har, og begge deler sliter allerede med å kunne drive best mulig. Det er på sinn plass å dele på godene Norge har gitt noen. Det er på tide å innføre eiendomsskatt i Sandefjord.