Gå til sidens hovedinnhold

EL og IT Forbundet Vestfold/Telemark støtter de streikende i Traftec-klubben

Artikkelen er over 2 år gammel

Medlemmene i EL og IT Klubben Traftec i Rogaland har siden 18. juni 2018 stått i streik for et legitimt krav om tariffavtale – en kamp for ordnede lønns- og arbeidsforhold i bedriften.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Retten til å få sine lønns- og arbeidsforhold regulert i en landsomfattende overenskomst, retten til medinnflytelse og forhandlinger er alle rettigheter som anses som grunnleggende menneskerettigheter fastslått i den europeiske menneskerettighetserklæringen.

Det norske arbeidslivet er velfungerende og et av de mest produktive i verden takket være et godt og inkluderende samarbeid, og høyt utdannede kompetente fagarbeidere.

Kollektive og landsomfattende tariffavtaler er en bærebjelke i det norske arbeidslivet. 

Roadworks Traftec ønsker kun å høste fordelen av dette systemet, uten å gi sitt forpliktende bidrag tilbake. Uten tariffavtaler vil arbeidstakere i Norge oppleve en negativ utvikling både på lønnsnivå og arbeidsvilkår.

Roadworks Traftec benytter seg av aktivt streikebryteri.

Det er i dag i full produksjon i Roadworks Traftec. Fem tidligere medlemmer EL og IT Forbundet som er streikeuttatt brukes i aktivt arbeid. Overtidsforbruket i Traftec har gått betydelig opp som følge av streiken, samtidig som bedriften ansetter nye montører på 3 måneders kontrakter.

Statens vegvesen aksepterer streikebryteri.

Roadworks Traftec får i hovedsak sine oppdrag fra Statens vegvesen.

Når Statens vegvesen fremdeles bruker Roadworks Traftec på sine oppdrag, bidrar de aktivt til å blokkere for innføring av en tariffavtale i bedriften, samtidig som de benytter seg av streikebryteri. Statens vegvesen er en offentlig aktør, som i sine anbudsforespørsler er forpliktet til å følge bestemmelsene i Loven om offentlige anskaffelser. I lovens formålsparagraf heter det at «loven skal bidra til at det offentlige opptrer med integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte».

Statens vegvesen sin veidirektør Terje Moe Gustavsen har vært aktiv i fagbevegelsen både gjennom Den Norske Postorganisasjonen og LO Stat. Det er med undring at vi registrerer at en med bakgrunn i fagbevegelsen, og tidligere samferdselsminister i en Arbeiderparti regjering, stilltiende tillater streikebryteri hos sine leverandører.

EL og IT Forbundet Vestfold/Telemark støtter streiken og kampen for tariffavtale. Dette er ikke bare en kamp for Traftec-klubben, men også for våre felles verdier og fremtid.

Medlemmene i EL og IT Klubben i Traftec skal ha tariffavtale!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 09:00.