I SB 16.07.22 hadde eldreombud Bente Lund Jacobsen et innlegg om alderisme som går ut på fordommer eller diskriminering på grunnlag av alder.

Les også

Kjør alderismen på dynga

Et godt signal på hvordan det er

Artikkelen i SB den 19.07.2, hvor Liv Damsgård kommer med sin bekymring om parkeringsplassen ved Forsmannsenteret, er et godt signal på at eldre har vanskelig for å komme fram med saker i kommunen. Allerede på eldredagen i 2018 tok beboerne på Forsmannsentret opp saken om å få malt plankegjerdet som deler opp parkeringsområdet. En rekke ganger siden har saken vært oppe både i lokalavisen og ved henvendelse til kommunen.

Hva som skal gjøres med «Forsmanns bakgård» har eldrerådet også sendt skriftlig forespørsel om til kommunedirektøren. Etter purring ble det formidlet et muntlig svar som ikke sa noe.

Vanskelig å nå fram

At Arne Johnsen som seksjonsleder for bydrift ikke har fått med seg det Liv Damsgård og andre, inkludert eldrerådet, har rettet oppmerksomheten mot en rekke ganger, viser hvor vanskelig det kan være for eldre å nå fram med saker i kommunen.

Nå har kommunen hatt fire år på seg for med enkle midler å gjøre bomiljøet litt triveligere for beboere på Forsmann, men fortsatt har ikke seksjonslederen noe godt svar å komme med. Dette er nok et eksempel på alderisme som eldreombudet er bekymret for.

Vi skal være et aldersvennlig samfunn

Det er nylig vedtatt at Sandefjord skal være et aldersvennlig samfunn. Et viktig punkt i den planen kommunestyret har vedtatt, er «kommunikasjon og medvirkning».

Da må vi eldre forvente at kommunens ledere og ansatte etablerer gode rutiner, slik at henvendelser fra innbyggerne blir behandlet på en god måte og kommer fram til rette vedkommende, og at den som kommer med henvendelsen, får svar.