Vi skal ta det som kommer fram på dypeste alvor, og håpe og tro på store forbedringer der det er nødvendig.

Så vil det alltid være slik at det eller de partier som er på «vakt», alltid vil få skylda for elendigheten. Men slike tilfeller som programmet «Brennpunkt» har avdekket, kunne kommet til hvilken tid som helst.

For Arbeiderpartiet er omsorg for dem som trenger det mest et «must». Derfor har nåværende regjering både store ambisjoner, planer og også en ryddejobb å gjøre.

Og spørsmålet blir selvsagt, kommer vi noen gang i mål med et omsorgstilbud der alle til enhver tid får det optimale tilbudet? Neppe! Men det er ingen tvil om at det er dit vi vil og det som er målet.

I en opphetet debatt faller det selvfølgelig noen replikker og svar som ikke alltid er like heldige. Derfor har vår helseminister ikke kommet helt godt ut i debatten. Men det blir for lett å forlange hennes avgang. Når vi vet at det mangler 90.000 helsearbeidere, blir det feil å skylde på en som har vært minister i halvannet år. Når du står i stormen, øker den av og til til orkans styrke, men den vil også avta, kanskje til flau bris.

Så til overskriften. Egentlig mitt hovedanliggende. Ikke bare sorgen! Jeg vil gi omsorgstjenestene i Sandefjord og spesielt i Andebu, som jeg kjenner godt, toppkarakter. Maken til travle og trivelig personer finnes neppe. Selv om jeg personlig ikke har annen kontakt med dem enn en hyggelig prat i gangen eller i trappa når de kommer for å hjelpe flere av sameiets beboere. Ja, for det er slik, flytter du inn i et sameie der brorparten er eldre enn deg selv og trenger pleie, får du daglig bevis på en strålende hjemmetjeneste. All ære til dem som jobber i sektoren i denne delen av kommunen.

Så til Andebu Bo- og Behandlingssenter, eller «sykehjemmet» som vi ynder å kalle det i Andebu. Man døper ikke om en institusjon over natta her vest! Så vel uttalelser fra pårørende, beboere og ansatte, bekrefter mitt inntrykk. På Andebu sykehjem, unnskyld Bo- og Behandlingssenter, er det godt å være.

Avslutningsvis. Frivilligheten. «Demenskor» (årets farsott) i regi av frivillige med Finn Olsen i spissen har sykehjemmet hver eneste tirsdag. Og det har vart siden 1998 i sin nåværende form. Lars Møyland startet det hele på slutten av 70-tallet da han som vaktmester og pianist ville skape mer liv på institusjonen.

Og det er langt fra bare demente som er med. Det er blandet kor til nytte og hygge for alle beboere og ansatte. Også på Møylandsenteret, som er en omsorgsinstitusjon, er frivilligheten et kjærkomment innslag. Både med matlaging, servering, håndarbeid, sykkelturer og spaserturer med beboere.

Vi kan si at på begge institusjonene får vi se tydelig bevis på selve nerven i frivillighetsarbeidet: Det beriker både andres og eget liv.

Og eldreomsorgen vil i stor grad trenge frivillige i tida som kommer. Dette området er rett og slett for stort til å overlates til stat og kommune alene.

Ludvig XIV sa: Staten det er meg. Jeg vil skrive det om til: Kommunen, det er oss. Det vil være helt nødvendig i framtida at de som har anledning, krefter og lyst til å bidra for et bedre samfunn for våre eldste og hjelpetrengende, tar i et tak. Det behøver verken å være for tidkrevende eller belastende.

Og etter å ha skrevet boka «En hyllest til frivilligheten i Andebu», og gått i dybden på hva frivillighet betyr og hvor mange som bidrar i bygda, er det bare å bøye seg i støvet.

Takk til alle dere som står på hver eneste dag både ansatte og frivillige!

Jeg frykter faktisk ikke å bli enda eldre, og kanskje med tiden hjelpetrengende i Andebu!