Sandefjords Blads spalter flyter over av hissige leserbrev, gjerne skrevet av folk som tidligere aldri har hevet stemmen i offentlige debatter. Det kan se ut som om selve tankegangen bak flyttingen har truffet en sår nerve i lokalsamfunnet.

Det er heller ikke så rart: Hvordan vi behandler våre svakeste sier mye om hvordan vi fungerer som samfunn. Men uansett hva man ellers måtte mene om saken, er det verdt å huske at bak avgjørelsen er en større plan, som skal gi oss ett nytt sykehjem, en mer moderne eldreomsorg og flere sykehjemsplasser. 42 korttidsplasser er flyttet fra Nygård bo- og behandlingssenter til presumptivt bedre fasiliteter på nye Sandefjord Medisinske Senter (SMS). Derfor skal den nå tomme tredjeetasjen bygges om for 1,5 millioner kroner, slik at den kan huse 42 demensplasser – tre flere enn vi har i dag. I 2021 åpner et nybygd sykehjem med i alt 174 plasser – og da vil demensomsorgen flytte hit. På papiret virker dette veldig fint.

Men for Eivind (82) og Åse (79) Spetalen er dette ikke greit. Åse Spetalen har funnet seg til rette på Lunden, og de to mener den nye avdelingen på Nygård er uegnet for demensomsorg. Ett eksempel som blir trukket fram, er at det visstnok ikke er muligheter for felles oppholdsrom som fungerer like godt på som på Lunden. Andre argumenter som blir brukt, er at Lunden blir oppfattet som hjemmekoselig og veldrevet. Hvorfor da rive beboerne løs fra sine vante omgivelser for å flytte dem til mer uegnede lokaler? Eller som én av vernepleierne på Lunden sa det: «Eldre med demens mister så mye, til slutt mister de seg selv».

Men heller ikke Lunden er perfekt. Skal bygningen fortsatt drives, må den pusses opp. Dører er for smale, flere rom mangler toalett og bad og det er ikke mulig å få senger inn i alle heiser. Saken er langt fra enkel.

Det er derfor et godt grep at politikerne inviterer til folkemøte om saken onsdag 8. februar, og det er mulig å sende inn spørsmål på forhånd.

De kan få ett her og nå: Gitt at flyttingen blir gjennomført, hva er planen for at de 39 beboerne på Lunden får like god livskvalitet på den nye og midlertidige avdelingen på Nygård?

Saker og debattinnlegg om Lunden finner du her!