Dette er en innsendt lesersak, skrevet av en ekstern bidragsyter.

Torsdag 12 mai kl. 18.00 inviterer Sandefjord Lokalhistoriske Senter igjen til mimrekveld på Forsmannsenteret. Denne gangen er det Yngve Tørrestad, kjent blant annet som NRK-journalist, som vil kåserer om sin oppvekst i Sandar og Sandefjord på 50- og 60 tallet. Yngve bodde og vokste opp i Sandar kommune, mer eller mindre på Sandar Herredshus, få meter fra den gamle bygrensen til Sandefjord.

– Jeg fartet mye rundt i omkringliggende områder og i byens sentrum. Jeg betraktet meg like mye som bygutt den gang, som nå, minnes den nå pensjonerte journalisten. Sandar og Sandefjord slo seg sammen i 1968.


Yngve Tørrestad forteller at han vil oppfordre tilstedeværende til å bidra med opplevelser og fortellinger. Selv vil han bruke egen erfaring og egne minner som utgangspunkt.

Selv har han invitert med seg Tore Liverød, som bidrar med å fortelle om det aktive skihoppmiljøet i Sandefjord og Sandar på den tida. Andre som har sagt de vil kommentere med egne bilder, er blant andre brødrene Peer og Jan Eric Møller, Elisabeth Jørgensen (Wærnes), Toal Jacobsen og Sven Erik Sandnes.

Yngve Tørrestad vil ledsage kåseriet med bilder, både fra eget arkiv, fra venner og kjente og fra den SLS' lokalhistoriske bildebasen.

Et begrenset antall fortellinger ble med i mitt kapittel «Vaktmester’n på Sandar» i bokserien «Mitt kjære Sandefjord». Men jeg har mange flere opplevelser og historier å fortelle. Noen få av disse er muligens fortalt som et apropos på enkelte Mimretreff, men jeg har mye å ta av, sier han.