Gå til sidens hovedinnhold

En ganske grov påstand

Artikkelen er over 2 år gammel

Det er ikke direkte feil, Karin Virik, at det er en festekontrakt og avtale med H. Carlsen som løper til 2051. Det er faktisk helt korrekt! Det er en ganske grov påstand Karin Virk kommer med i sitt innlegg i SB.no den 25 april.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hun synes det er rart jeg ikke har fått med meg festeavtalens punkt 10 som lyder som følger: «Dersom festerens næringsvirksomhet opphører på tomten før festetidens utløp, kan kommunen etter 4 måneder heve festeavtalen samt kjøpe bygninger og eventuelle anlegg.»

Det kan jeg betrygge Karin Virik med at jeg har. Nå er det jo fortsatt næringsvirksomhet på området i dag og juridiske betraktninger rundt dette vil nok ha stor betydning for hvilke muligheter vi faktisk har. I min avslutning så sier ikke jeg at det ikke kan gjøres noe før 2051, men antyder at kommunen ikke står helt fritt.

LES HVA KARIN VIRIK SKRIVER HER: Nei Cathrine Andersen - du tar feil - festekontrakten med H. Carlsen utgår ikke i 2051

Jeg skriver «Så gjenstår det å se hvilke partier som velger å støtte prosjektet som det ligger, eller om det blir liggende som i dag til 2051, da festekontrakten og avtalen med H. Carlsen utgår.»

Sandefjord kommune står som hjemmelshaver for det meste av arealene innenfor planområdet med unntak av fylkesveien. For eiendommen inngikk kommunen ved havnekassa en festeavtale i 1962 med trelastfirmaet H. Carlsen, som utløpte 1991. Formannskapet vedtok i møte den 1.06.1991 ny festeavtale med festetid på 60 år.

LES OGSÅ: Karin Virik tar feil!

2013, «behandling av søknad fra H. Carlsen om innløsning av festekontrakten», fattet formannskapet følgende vedtak. «Sandefjord vil ta stilling til eventuell innløsning av festeavtalen for eiendommen gbr 173, bnr 2 når utnyttelsen av eiendommen er vedtatt.»

Formannskapet fattet følgende vedtak den 02.02.15. «Rådmannen gis fullmakt til å inngå forslag til avtale vedrørende utvikling av Carlsen- kvartalet.» Avtale datert mars 2016, mellom Carlsen Kvartalet AS (CK) og Sandefjord kommunen (SK), gir CK mulighet til å planlegge området for egen regning og risiko.

LES OGSÅ: Hvor skal folk bo i kommunen?

Planleggingen skal ta utgangspunkt i de forutsetninger som ble vedtatt av formannskapet ved behandling den 3. juni 2014. Når rettskraftig reguleringsplan foreligger har CK rett til å kjøpe kommunens eiendommer innenfor området. Eventuelt kjøp skal skje på markedsmessige vilkår. Videre i avtalen heter det at SK vil legge vegprosjektet frem for fylkeskommunen og forsøke å få til at anlegget prioriteres. SK vil vurdere, dersom det viser seg nødvendig, å forskuttere eller dekke (del) kostnader til veiprosjektet. SK vil også vurdere om kostnader i tilknytning til bygging av ny kaifront kan dekkes av havnekassa.

Har Venstre vært med på disse vedtak Karin Virik? Og ga Karin Virik uttrykk for at prosjektet var flott under orienteringen, bare vi fikk med innkjøring for Berggren? Jeg oppfattet det slik, så jeg reagerte litt da oppslaget i avisen sa noe annet.

Så til innspillet fra Øystein Witt på SB.no den 27. april: Der kom det mange ufine påstander om hva jeg har skrevet i mitt innlegg, jeg blir beskyldt for ovenfra og ned-holdninger, mistenkeliggjøring og at jeg synes Kilenutbyggingen har vært vellykket. Jeg skrev om tilgangen til sjøen etter Kilenutbyggingen, snakk om å bli tillagt mening! I tillegg så synser, tror en masse og jeg bløffer om at festekontrakten utgår i 2051. Det gjør jeg ikke, det kan jeg dokumentere. Det er ikke rart at mange som er positive til prosjektet på Carlsen kvartalet, ikke skriver innlegg eller deltar i debatten. Til og med på sosiale medier får jeg de positive meningene om prosjektet på melding og ikke på veggen.

Jeg forsøkte å forklare mitt syn i ett innlegg, det var etterlyst en politikers synspunkter. Det har jeg gjort. Jeg respekterer motstandere av prosjektet og det må være tillatt å være uenige, uten å tillegge meg meninger jeg ikke har.

ANDRE MENINGER:

Vi skal lytte

Carlsen-kvartalet: Et unødvendig – og uønsket – prosjekt  

?  

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 09:00.