Koronakrisen har rammet store deler av samfunnet vårt og satt viktige næringer i stå. Dette har spesielt gått utover unge og deltidsansatte i servicesektoren. Spesielt utfordrende har det vært for studenter og mange lærlinger som ikke har dagpengerettigheter. Krisepakkene som regjeringen kom med, gjorde at disse gruppene falt mellom to stoler. Løsningen for studentene var å tilby dem mer lån, her var Arbeiderpartiet tydelige på at denne støtten måtte komme i form av stipend. Der var ikke Erna enig.

Opposisjonen på Stortinget med Arbeiderpartiet i førersetet, har kjempet gjennom større og mer solidariske krisepakker. Det lå an til at lærlinger ikke skulle sikres inntekt om de ble permitterte. Arbeiderpartiet fikk flertall for en egen ordning for disse, hvor 3200 lærlinger over hele landet får støtte.

I tillegg har Arbeiderpartiet fått gjennomslag for at folk som permitteres eller mister jobben under koronakrisen, får beholde en større del av inntekten sin. Denne ordningen sikrer de gruppene som er hardest rammet, slik som hotellresepsjonister og servitører. For mange i denne gruppen betyr denne støtten ekstra mye.

Vi fikk også gjennomslag for at staten og arbeidsgiver skulle dekke full lønn de første 20 dagene man er permittert og at man får en høyere dagpengesats for de første 300.000 kroner man tjener og for en lavere inntektsgrense slik at mange flere får dagpenger.

Tiden fremover må handle om hva slags Norge og Vestfold vi vil skape etter denne krisen. Vi må nå gjøre de grepene vi kan for å skape nye jobber og for å sikre at flere kommer tilbake i jobb. Regjeringen gjør på ingen som helst måte nok. De øker forskjellene og er mer opptatt av å redde sine rike venner i NHO, enn å trygge vanlige arbeidsfolk.

Derfor sier vi i Arbeiderpartiet at nå er det vanlige arbeidsfolk sin tur!