En tilståelse uten anklage eller mistanke

Hvor ren kan man være? Egentlig.