Dette er en innsendt lesersak, skrevet av en ekstern bidragsyter.

– Det ble en verdig, høytidelig og minnerik dag – en flott markering med god atmosfære, sier foreldrene Michelle Stensrud og Kent S. Hofland fra Kodal, da seremonien nettopp var avsluttet. Det var så godt å kjenne den høytidelige, men samtidig rolige og inkluderende atmosfæren som preget navnefesten, sier mamma Michelle.

– Hvorfor valgte dere denne formen? Dere kunne jo bare hatt et selskap hjemme?

– Vi ville gjøre litt mer ut av det. Vi ønsket å ha en fin ramme rundt markeringen av at barna våre har fått navn. En kirkelig seremoni var ikke aktuelt, så dette alternativet passet godt for oss. Vi er veldig fornøyde med valget, sier pappa Kent.

Det var Larvik og Sandefjord lokallag i Human-Etisk Forbund som organiserte navnefesten. Lena Hjelmtvedt var arrangementsansvarlig og dagens hovedtaler. I tillegg deltok Hilde Dahl med sang, Oddvar Myklebust med sang og piano, og Freya Angelica Haugen med diktlesing.

– Dette er den fjerde navnefesten vi har hatt i Sandefjord hittil i år. Jeg er veldig stolt og glad for at vi kan ha dette tilbudet, sier Hjelmtvedt.

Av de humanistiske seremoniene er det konfirmasjonen som er størst i omfang. I Sandefjord valgte 218 ungdommer humanistisk konfirmasjon i år, og antallet er stadig økende. Ifølge listene som er gjengitt i Sandefjords Blad, var det nå nær like mange humanistiske konfirmanter i Sandefjord kommune som Den norske kirke hadde, sier hun..