Enda en koronapasient innlagt ved SiV

Søndag er sju personer innlagt ved Sykehuset i Vestfold.