Endelig fikk Leopold (7) komme tilbake på skolen

Etter seks uker med hjemmeskole synes andreklassingen det var godt å komme tilbake på Gokstad skole.