Gå til sidens hovedinnhold

«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen», ref. Grunnloven §112 – derfor OPPROP om stans av 5G!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi, flere hundre, som har underskrevet dette opprop om 5G-fritt Vestfold og Telemark fylke, kan ikke lenger godta at våre tillitsvalgte/politikere unnlater å ta på alvor alle de advarsler og bekymringsmeldinger via opprop og appeller fra seriøse leger og forskere kloden rundt, og som er sendt til FN, WHO, EU, Europarådet og mange lands myndigheter. Dette ervarslerom at den trådløse teknologien kan gi store helseplager/-skader, spesielt på barn og unge, gamle og syke.

Dette eksperimentet på befolkningens helse kan ikke få fortsette uten svar på hvorfor ikke politikere og våre helsemyndigheter tar disse advarsler på alvor og handler nå. Vi krever at 5G skal settes på vent i Vestfold og Telemark fylke, og gjerne i hele landet, inntil alle fakta ligger på bordet, og man eventuelt kan GARANTERE for at teknologien er trygg.

Får vi ikke en slik garanti, så anses utrulling av 5G som et uansvarlig eksperiment, siden befolkningen ikke har gitt sitt samtykke! Eksperimentet vil dermed være i strid med gjeldende menneskerettslige og miljørettslige regler i Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen, FNs barnekonvensjon, EU-regler og Bern- og Bonn-konvensjonene, og ikke minst vår egen Grunnlov!

Vi har iflg. denne loven krav på konsekvensutredninger før avgjørelser av betydning for vår rett til et levelig miljø tas. Det er heller ikke gjort før utrullingen startet flere steder i landet vårt.

Skadevirkninger av stråling fra trådløs teknologi og annen EMF er allerede godt dokumentert og finnes i denne Kildesamlingen med forskning og advarsler fra fagfeltet.

Susan Pockett (master of science) er cellebiolog og har publisert mer enn ett hundre forskningsartikler og tre vitenskapelige bøker. Hun har skrevet boken «Stråletåka», hvor hun beskriver hvordan «elektrotåka» fra «smarte» strømmålere, WiFi, mobiltelefoner, 5G m.m. gir helse- og miljøskader. Boken har stor verdi, ikke minst ved å opplyse oss om pulsenes, eller signalmoduleringens, skadevirkninger. Ref. Leif B. Garman, dr.scient., kjernekjemiker.

Susan Pockett skriver dette til slutt i kapittel 15, som omhandler Membraner; «svake mikrobølger har så avgjort en biologisk virkning på membraner, en virkning som kan være fordelaktig eller skadelig – alt etter omstendighetene.

Hvis ikke alt dette er et tydelig tegn på at føre-var-prinsippet må tas i bruk for å stanse den altomfattende forurensningen fra mikrobølger som i stadig større grad gjennomsyrer vår verden, forstår ikke jeg når det prinsippet skulle kunne brukes.»

Vi håper dette oppropet om et 5G-fritt Vestfold og Telemark vil bidra til at politikere og folk flest ønsker å vite mer om denne «usynlige miljøfaren», og derfor ser det nødvendig å støtte opp om å stanse utrullingen av 5G i fylket vårt, og for øvrig i hele landet, inntil spørsmål er besvart av de ansvarlige, og forskningen gjennomgått på nytt. Det vil være å handle «smart», og et bevis på at føre-var-prinsipp fortsatt skal gjelde i fylker og kommuner! Det haster nå hvis man ønsker et miljø som sikrer helsen – før stråletåka tetner enda mer til!

Kommentarer til denne saken