Gå til sidens hovedinnhold

Er det ikke en demokratisk rett for meg (og alle andre!) å få rede på hva man anser blir konsekvensene av hva rådmannen foreslår?

Artikkelen er over 1 år gammel

Undertegnede har ved tidligere anledninger uttrykt seg kritisk til budsjettprosessen i Sandefjord kommune – og jeg gjør det igjen. Ganske enkelt fordi den, etter min mening, har et betydelig, demokratisk underskudd. Det bør være et bærende prinsipp at politikere, og innbyggere for øvrig, så langt som mulig bør kunne se konsekvensene av vedtak det inviteres til å fatte. Slik er det ikke.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I flere år har Sandefjord kommune operert med såkalte uspesifiserte kutt for å kunne finansiere nye tiltak. «Uspesifiserte innsparinger inngår med totalt 50 millioner kroner i planperioden 2020-2023», skriver rådmannen i årets budsjettdokument. I praksis betyr det eksempelvis at man benytter 50 millioner kroner til å finansiere skolebygg uten at man på forhånd har sagt hvorfra man skal hente de 50 millionene!

Forsvarlig? Kan man ikke risikere, i neste omgang, å oppdage at finansieringsgrunnlaget (les: innsparingen) faktisk var like viktig som det man ønsket å finansiere?!

Tydelighet etterlyses

At man i et langsiktig, økonomisk perspektiv signaliserer at man faktisk er nødt til å spare på «noe» for å kunne få til «noe annet», er forståelig. Men det burde gå an å være langt tydeligere på hvor potensialet for innsparinger ligger.

Det som imidlertid ikke er forståelig, og som ikke bør aksepteres, er at rådmannen ikke klarer å oppnå et større presisjonsnivå når det gjelder beslutningsgrunnlaget for nedskjæringer som skal tre i kraft allerede fra årsskiftet av. Ved forrige års budsjettbehandling, for 2019, opererte rådmannen med uspesifiserte kutt i budsjettsammenheng – dvs. at man sa: «Fra årsskiftet skal vi kutte så og så mange millioner innenfor den og den seksjonen, men vi aner ikke hvordan vi skal kutte!» Jeg håper ikke vi neste år har slike uspesifiserte kutt som må tas i det første budsjettåret, sa budsjettsjef Fossnes den gangen.

Hva med konsekvensene?

Dessverre! Man har ikke kommet mye lenger når det gjelder budsjettforslaget for 2020.

Rådmannen klarer å fortelle hvor man skal kutte, litt om kuttenes art, men ikke noe om forventede konsekvenser!

Også i år opprettholder rådmannen «tradisjonen» med å kutte innen seksjon for bolig, aktivitet og avlastning. Seksjonen har vært gjenstand for betydelige kutt over flere år. I inneværende år har man allerede innarbeidet kutt på om lag 4 millioner kroner – hvilket skal øke med 5 millioner i 2020 (!) og 7,5 millioner deretter (!). Dette etter at man har hatt en «gjennomgang» av turnuser og bemanningsplaner – en «gjennomgang» som skal fortelle at det er mulig å drive mer effektivt. Ja, det er mulig det! Men er det dette man kaller «forsvarlig utredet»? – slik lovverket sier at beslutningsgrunnlag skal være!

Demokratisk rett!

Ett av mine viktigste oppdrag er å være far! Skal ikke jeg som far og verge til en mann som mottar flere tjenester innenfor seksjon for bolig, aktivitet og avlastning, ha mulighet til å vite noe som helst på forhånd om foreslåtte tiltak rammer ham? Er det ikke en demokratisk rett for meg (og alle andre!) å få rede på hva man anser blir konsekvensene av hva som foreslås?

Kan en folkevalgt se sine velgere i øynene og med hånda på hjertet si at «jeg vet hva jeg gjør» når man har et så spartansk beslutningsgrunnlag? Embetsmannsvelde eller folkestyre?

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.