Gå til sidens hovedinnhold

Er det nå så sikkert at store skoler er det beste for barna våre?

I disse dager pågår det høring hvor tema er ny storskole på Vesterøya og sammenslåing av flere barneskoler i Sandefjord. Dette prosjektet startet i 2017, og det første som foreslås realisert, er en ny storskole på Vesterøya ved at Framnes, Vesterøya og Ormestad skole legges ned. 

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det ser ut til at det er en allmenn oppfattelse at dette allerede er besluttet, noe som ikke er riktig. Det er nå det begynner!

I denne høringen skal man også ta stilling til sammenslåing av Gokstad/Helgerød/Unneberg og Byskolen/Sande. Dette vil berøre mange, og det er mye som skal tas stilling til.

Hvordan påvirkes nærmiljøet?

Hvordan vil dette påvirke for eksempel nærmiljø, tilhørighet og skolekretser. skoleveier og skyss, trafikksikkerhet og grønne ambisjoner, samt gjenbruk av bygg og ikke minst læringsmiljø?

Denne høringen er viktig! Alle kan si sin mening, så bruk denne muligheten! Delta på annonserte folkemøter på nett, 13. og 19. januar.

Ungdomsrådet da?!

Mette Lundby hadde en reflektert kronikk i SB 29/12 om små og store skoler. Hun stiller gode og relevante spørsmål til oss politikere. Dette burde inspirere alle partier til å svare.

Som Lundby skriver, har ungdomsrådet vært aktivt inne med sine uttalelser tidlig i prosessen. Flertallet i Ungdomsrådet mener at rådmannen har startet i feil ende med å unnlate å la elever og ungdom få si sin mening i «skolestrukturdebatten». Ungdomsrådet mener at kvaliteter for små skoler og negative effekter av store skoler Det er lov å undre seg over hvorfor ikke Ungdomsrådets uttalelser har fått større oppmerksomhet blant rådende politikere?

Tilbud nær hjemmet

Senterpartiet har følgende i sitt valgprogram for perioden 2019-2023: «Vi har mål om å ha et likt og godt skoletilbud i hele kommunen, som resulterer i best mulig læreutbytte for alle elever. Et viktig bidrag til dette er å prioritere et godt miljø for elever og lærere med fokus på utenforskap og mobbing. Barnehage og nærskole er viktig for lokalmiljøer, og alle barn bør ha tilbud nær hjemmet.»

Jeg hadde den æren å bli valgt inn i kommunestyret for Senterpartiet ved siste valg. Jeg så fort at den viktigste saken fremover, er utforming av ny skolestruktur. Min melding til velgerne var klar: «Jeg er opptatt av at vi beholder nærskolen som en viktig del av lokalmiljøet. Ved småskoleprinsippet er det lettere for barn å bli sett, føle trygghet og få en god utvikling.» Det er viktig at denne store endringen av våre skoler blir gjennomført på en demokratisk måte slik at alle parter blir hørt, også barn og unge; det er faktisk dem dette berører!

Melby sa det så bra

I et radiointervju med kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) uttrykte hun sin begeistring for den lille kommunen hun vokste opp i, og hun påpekte at hun var glad for å ha gått på en liten og trygg barneskole. Jeg oppfordrer alle til å engasjere seg i utformingen av en skolestruktur for fremtiden!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 09:00.