Gå til sidens hovedinnhold

Er det rom for det frivillige kulturlivet i Sandefjord?

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nå tenker vi i Janitsjarringen (JR) ikke på om det er ønskelig å ha oss her, men om det faktisk vil være et EGNET sted å holde til for kommunens frivillige kulturliv fremover.

De fleste kor, korps og andre frivillige kulturtilbud i Sandefjord holder til i aulaer, gymsaler, klasserom og kirkerom. Rom som i utgangspunktet er bygget for noe helt annet enn kulturutøvelse. Tilhørigheten til nærmiljøet er viktig for det frivillige kulturlivet, så det er ikke slik at vi nødvendigvis ønsker oss andre eller nye lokaler. Det vi ønsker oss er egnede lokaler. For å finne ut hvilke lokaler som trenger tilpassing, kreves det en kartlegging.

I sak 017/20 i Hovedutvalget for kultur, idrett og fritid 28. april i år, går det fram at det er gjort en foreløpig undersøkelse av hvor ulike kor og korps i Sandefjord kommune har sine øvingsrom. Dette arbeidet har blitt lagt merke til av Kulturalliansen, som så har tilbudt kommunen å benytte Kulturalliansens tilrettelagte mal for vurdering og kartlegging av sine egne kulturlokaler. I tillegg er kommunen tilbudt 30 000 kr i støtte for å utføre kartleggingen.

Kulturalliansen er en sammenslutning for frivillige kulturinstitusjoner, og har i samarbeid med Norsk musikkråd og Musikkutstyrsordningen tatt initiativ til et prosjekt som muliggjør gjennomføringen av en slik kartlegging i samarbeid med kommunene.

Det vil være veldig verdifullt for kommunens kulturliv å få kartlagt situasjonen og fått innspill på hva som må til for at eksisterende rom blir egnede rom for øving. At dette blir gjort systematisk, slik som i Kulturalliansens prosjekt, mener vi vil være en absolutt fordel!

Rådmannens innstilling om å gå imot dette initiativet, begrunnes med manglende finansieringsgrunnlag i dagens budsjett. Det legges til grunn at deltakelse i prosjektet vil koste kommunen rundt 150 000 kr ifølge Rådmannens beregninger, dette baseres på utsagnet om at det vil ta 1–2 personer 2–4 måneder å utføre arbeidet. Slik vi ser det, har Rådmannen tenkt at det er en kommunalt ansatt person som i denne perioden skal jobbe fulltid med prosjektet. Det mener vi er feil. Kulturalliansen selv sier at «samarbeid mellom de frivillige lagene, kulturaktører og kulturadministrasjonen i kommunen er optimalt.» Vi mener derfor at mye av tiden og arbeidet som går med til selve kartleggingen, vil de frivillige organisasjonene selv stå for, og at det fra kommunalt hold kun er snakk om sammenstilling og oppfølging. Arbeidet består i å fylle ut skjema, ta bilder og gjøre enkle oppmålinger. Dette bør være mulig å få til innenfor en veldig mye lavere kostnadsramme enn 150 000 kr, særlig tatt i betraktning av at Kulturalliansen stiller med 30 000 kr.

Kommunene har også et ansvar for å sørge for at det er en likebehandling mellom ulike frivillige aktører når det kommer til anlegg og lokaler. Da trengs det kunnskap om hvem aktørene er, hvilke behov de har, og hva som eventuelt er utfordringene med tilgang og egnethet. Per i dag har ikke Sandefjord kommune denne kunnskapen!

Når saken nå skal opp i Formannskapet, så håper vi man setter seg godt inn i saken og ser at her har kommunen fått et tilbud man ikke bør si nei til!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.