Saken er at Sandefjord kommune ikke har klart å komme med et tilbud/opplegg for 4 multifunksjonshemmede barn som skal begynne i 8.klasse mandag 19.august.

Kommunen og ansvarlige der bør skamme seg. Elevene har alle rettigheter ifølge norsk lov. De skal ha et tilrettelagt tilbud som også innebærer det fysiske miljøet, det sosiale miljøet og selvfølgelig det pedagogiske.

LES SAKEN HER: Disse barna vet ikke hvor de skal første skoledag: – Jeg blir helt tom

Dette er 4 elever som gjennom mange år har hatt glede av hverandre og blitt godt kjent. Nå er skolefremtiden usikker ...

Å få et mulitihandikappet barn er en stor utfordring i en familie. Foreldrene bør få all støtte og hjelp som de trenger og ikke behøve å kjempe mot Sandefjord kommune og noen som ikke gjør jobben sin der.

Flott at Sandefjords Blad slår dette stort opp - det er journalistens viktigste rolle - å påpeke slike saker. Dette bør få etterspill for Sandefjord kommune. Jeg gråt da jeg leste saken.

ANDRE MENINGER:
Tanken om å legge stasjonen i Sandefjord lenger vekk fra sentrum for å spare penger, må ikke få mulighet til å spinne. 

Paradegata. Bla, bla, bla ... 

Skolemat alene er ikke nok