Tirsdag 18. januar arrangerer Sandefjord Næringsforening et webinar om hva som må til for å redusere personbiltrafikken i Sandefjord.

Kommunen jobber i disse dager med en ny mobilitetsplan, og Rambøll har laget en transportmodell for kommunen.

Ingebjørg Tollnes i Sandefjord Næringsforening og prosjektleder for mobilitetsplanen i Sandefjord kommune Ole Jakob Hansen, håper spesielt at mange i næringslivet ønsker å delta på webinaret.

– Mobilitetsplanen og byutviklingsplanen er to parallelle planer, men som likevel henger sammen, forklarer Hansen og fortsetter:

– Mobilitetsplanen har de store grepene, for den handler om hvordan vi skal transportere oss i hele kommunen.

Ambisjoner om nullvekst

Økt befolkningsvekst, en økning av bosettelser i sentrum og økt velferd har bidratt til at personbiltrafikken har gått oppover i Sandefjord. Kommunen har ambisjoner om en nullvekst i personbiltrafikken i årene framover.

– 83 prosent av reisene i kommunen er mellom korte avstander i sentrum. Det er i utgangspunktet i gå og sykkelavstand, men de fleste bruker bilen. En stor andel av dette er blant næringslivet, sier Hansen og legger til:

– Bedriftene kan jo ikke akkurat sykle eller gå med varene sine.

Tollnes og Hansen håper næringslivet kan gi et innblikk i hva som er deres behov i kommunens nye plan.

– Vi håper de gir gode innspill som kan dra prosjektet i riktig retning, sier Tollnes.

På webinaret skal Hansen og Rambøll legge fram forskjellige alternativer og hva de ulike tiltakene kan gi. Ett av Rambølls forslag er en bomring. Hansen er spent på hvordan det vil bli mottatt i Sandefjord.

– Bomring har en god effekt på trafikkveksten, men det har vært et kontroversielt tema i andre byer, sier han.

Uansett ønsker de å finne ut av hva som er det beste alternativet for å redusere personbilveksten i Sandefjord.

– Jeg håper vi får et innspill ved de store avgjørelsene, og at vi får et inntrykk av hvor skoen trykker for næringslivet - både for store og små bedrifter, sier Hansen.

LES OGSÅ: Mener krisen ikke er over for Torp: – Regjeringen er feig som ikke tar den kampen

Høring til våren

Webinaret er åpent for alle, og varer fra kl. 09-10:30 den 18. januar. Man kan melde seg på webinaret på Sandefjord Næringsforenings nettsider.

Innspillene som kommer denne dagen vil brukes videre i planleggingen av mobilitetsplanen til kommunen.

– Vi er i en fase hvor vi vurderer det Rambøll har gjort. Med den kunnskapen vi har og innspillene vi får, vil vi legge fram et forslag til en plan i løpet av våren som skal på høring. Et endelig vedtak vil bli tatt før jul i år, forteller Hansen.