Nesten samtlige elever har ikke hatt en eneste eksamen de tre siste årene. I praksis betyr det at standpunktkarakterene er søkergrunnlaget. Som en tommelfingerregel er eksamenskarakterene i offentlige skoler om lag en halv karakter lavere enn standpunktkarakterene. I private skoler er eksamenskarakterer nærmere to karakterer lavere enn standpunktkarakterene, viser undersøkelser.

En skulle tro at veldig mange ville bruke den gjeve gullbilletten, vitnemålet sitt, til å kapre seg en studieplass høsten 2022.

Færre i samordna opptak

Jeg har fulgt en klasse på videregående skole de tre siste årene, både som kontakt- og faglærer. Det har vært en annerledeserfaring som har krevd omstillingsevne dag for dag, uke for uke, måned for måned for elever og lærere. Spesielt det siste skoleåret har vært krevende for tenåringer som føler de er i ferd med å miste den sosiale kontakten med venner, stabiliteten som vanlig skolegang er og følelsen av ensomhet og redsel for ikke å mestre den nye hverdagen.

Gullbilletten glitrer neppe like mye når hverdagen tar igjen avgangskullene 2022. Friår og følelsen av å gjøre noe helt annet enn skole og studier frister ekstra mye nå. Det er en nedgang på 12,5 prosent i antall søkere til samordna opptak i forhold til fjor, viser tallene.

Inn med dårligere karakterer

Titter vi nærmere på noen studier og tall, skremmer det meg når vi ser på søkertallene til de ulike lærerstudiene generelt. Både førskolestudier, grunnskolestudier og fagstudier til videregående utdanning peker i samme retning. Læreryrket er ikke i nærheten av å motivere mange nok til å fylle opp alle studieplassene som er satt av på universiteter og høyskoler til disse studiene.

I underkant av 10.000 studenter har søkt seg til ulike lærerstudier. Ti prosent av dem har kommet inn med snittkarakter fire eller bedre, men alle med karakteren tre i matematikk.

Ikke nok med gullbillett

Disse hadde ikke kommet inn på lærerstudiene i fjor, siden kravet da var fire i matematikk. Jeg skjønner godt at de tre siste årenes opplevelser på videregående skole ikke motiverer mange nok til å satse på læreryrket. Den samme trenden ser vi i søkertallene til de ulike helsefagene i Norge. Flukten fra lærer- og helsefagene er neppe overraskende når vi vet at det er disse to yrkesgruppene som spesielt har stått i førstelinjetjenesten i koronaårene.

Å ha en gullbillett til ulike studieplasser motiverer ikke nok, virker det som.

At fagområder hvor nærheten til mennesker er viktigste faktor vil slite med rekrutteringen framover, er én av mange konklusjoner en kan trekke ut fra studietallene i samordna opptak.