Tenk at det er mulig å se inn i uendeligheten og det grenseløse skillet mellom hav og luft og alt som ligger i mellom og alt som er over og alt som er under.

Men det som er grenseløs, det sanne grenseløse, det er oss. Menneskene.

Som nå vil sette en prislapp på det hele, gjøre om horisonten til et regnestykke om kroner og øre? Dermed gjør vi en uendelig verdi om til noe som kan måles og veies og vektes, til vindturbinene dukker opp i linjen, en etter en og maler det hele i stykker.

Til vi står der fattige tilbake fordi vi ødela det som ikke tilhørte oss.

Fordi noen vil tenke at strømmen skal føres i land i Grenland, der hvem vet hva de skal bruke strømmen på?

Det mumles om at vi dermed legger til rette for kraftkrevende industri og arbeidsplasser.

Slik som ordføreren på Hamar kan glede seg over at et datasenter med TikTok i spissen gir løfter om 350 arbeidsplasser. Herlig.

(Les om det her for eksempel - ekstern nettside)

Er det dette strømmen vår er verdt?

Som om ikke sjøfuglen flyr over havet? Som om ikke vi gleder oss når trekkfuglen flyr inn over fjorden en tidlig vårdag?

Har du sett den siste videoen på Tiktok som trender? Hvor mange våryre stær tenker du at den er verdt?

Har du fått en melding fra skolen om en ny selvmordsvideo på Tiktok som barna ikke bør se? Hvor mange vingeslag fra et svanepar som nå ikke flyr inn i Ula, tenker du den skal koste?

Ja, men dette skal utredes. Særlig. Utredninger tror vi ikke lenger på. Ble ikke vindturbinene på Fosen utredet?

Og hva skal utredes? Handler ikke utredninger om å lage kunstige bevis mot det vi allerede vet?

At vindkraft til havs kan påvirke naturmiljøet negativt, det vet vi.

For sjøfugl og trekkfugl kan vindkraftverk til havs medføre risiko for kollisjoner med turbiner, det vet vi.

Havvindkraftverk påvirker arter over og under vann, både i anleggsfasen og driftsfasen, det vet vi.

Og hvordan vet vi det. Jo – Norsk Havvind AS, som er de som ønsker vindturbiner på Skagen-feltet, selv har fortalt det til fylkesordføreren i et brev der de ber om utredning.

Det er noe du kan tenke på neste gang du ser utover horisonten og blikket ditt møter mast etter mast som står der og kverner i stykker det umistelige.

Det ble jo tross alt utredet.