I slike prosjektkalkyler er det vanlig at man gjør sitt ytterste for å innhente de ferskeste erfaringstall fra sammenliknbare prosjekter i eget distrikt. Finner man større avvik når man ser virkelige tall i forhold til egne teoretiske, så plikter man å feilsøke og korrigere.

Vi har tidligere nevnt Larvik, Stavern – og nå nevner vi Horten, Nykirke og Nordskogen. Erfaringene fra Horten bør være en tankevekker!

Er «second opinion» innhentet?

I de aller fleste større prosjekter (200 millioner – 1 milliard kroner) har det uansett vært obligatorisk med nøytral sidemannskontroll ved firmaer som Metier, Deloitte e.l.

Er dette gjort i Sandefjord?

Her er tall fra Horten

Vi har hatt kontakt med administrasjonen i Horten kommune.

De forteller om to helt nye og relevante eksempler på nye/totalfornyede nærskoler, som faktisk beviser at Sandefjord kommunes tall for fornyede nærskoler er 200–300 prosent feilkalkulert, slik konsulentenes underlag er «plukket ut» i saksframlegg Prosjekter 2022-2023:

1) Som før nevnt Nykirke, nybygg nærskole Fagerheim for cirka 150 elever. Alt inkludert kostet prosjektet 106 millioner ekskl. mva. og 133 millioner inkl. mva. (mva. refunderes).

2) Nordskogen nærskole, for ca. 320 elever, totalrenovert med noe nybygg (etter mye diskusjon, som stilnet ved gjennomføring). Alt inkludert kostet prosjektet 115 millioner ekskl. mva. og 144 millioner inkl. mva.

Vanskelig å se forskjeller

Administrasjonen uttalte at det var vanskelig å få nybygg til å bli like miljøvennlige som godt rehabiliterte bygg med gode sentralstyrte driftskontrollanlegg (SD-anlegg), mht. klimagassutslipp, energi, maskin-/materialinnsats m.m. Driftskostnader for bygg blir ikke vesentlig forskjellige slik vi oppfattet dem: Det er vanskelig å se forskjeller i favør av større eller mindre skoler.

Dra til Horten og Porsgrunn!

Horten kommune ønsker administrasjon og politikere i Sandefjord velkommen til befaring! Det anbefales.

Befaring til totalfornyede nærskoler i Porsgrunn (Myrene, Borge) anbefales også.