Strømkrisen får ethvert hjem i Norge til å tenke.

Greit at til tider kan være mer nedbør i nord enn i sør, men når det koster 2,08 øre i nord og over 362 øre u/mva. i sør, forstår folk at det er en annen grunn enn at det er «et tørt år» (tall fra Fjordkraft 01.08.22). Det er åpenbart at skylden ligger hos kablene i sør, som er koblet på det ødelagte energimarkedet i Europa.

Men da er spørsmålet: Hvorfor kutter ikke politikerne (i form av Statnett) disse? Regjeringen påstår de ikke kan gjøre noe som helst, og Støre sa nylig at det vil kunne ta flere år før dette roer seg. Det er uaktuelt!

I 2014 ville Øystein Stray Spetalen vedde én milliard kroner på at kablene ville koste Norges befolkning dyrt. De med informasjonen og kunnskapen kunne se dette komme.

Enten var politikerne på Stortinget ignorante eller kunnskapsløse. Hva de gjør nå sier like mye. De gjør ingenting.

Har de låst seg til bindende internasjonale avtaler som i praksis har fratatt Norge selvrådigheten over strømproduksjonen?

NAOB (Det Norske Akademis Ordbok) definerer landsforræderi slik: «Forbrytelse mot et lands, en stats selvstendighet og sikkerhet».

Når jeg ser at folk må selge hus, hytte og hund på grunn av strømkrisen, da tenker jeg spørsmålet om landsforræderi kan være betimelig å stille seg.