Vestfold var i sin tid landets minste fylke, og for meg kan det synes som om alt her i Vestfold og Sandefjord er helt fantastisk. Som innflytter blir da min avis Sandefjords Blad. Det er mye bra å lese der, men må en ha andre aviser for å få dekket noe av omverden og resten av landet, for å være godt orientert ?

For meg kan det bli noe navlebeskuende.

I den anledning synes jeg at avisen har vært alt for passiv på innbyggernes vegne når det gjelder Carlsen-kvartalet. Trist lesning.

Som de fleste vet, er mediene de som skal se til at det offentlige ikke overkjører oss. Avisene skal sørge for at Hvermandsen blir godt informert og hørt. Derfor bør det vel være saker og hendelser i verden/landet vårt, som vi her i byen bør vite noe om. Skal vi akterutseiles?