Medlemmene i NHO er eiere og ledere av private virksomheter og bedrifter. Noen trenger råd om lønn og tariff, andre om forretningsdrift eller arbeidsrett. Et tema er imidlertid alle opptatt av, og det er kompetanse. Vi i NHO verdsetter og prioriterer derfor samarbeid med ulike utdanningsinstitusjoner i Vestfold og Telemark høyt, og vi blir nysgjerrige hver gang vi hører om initiativ og vilje til å satse på utdanning!

Vi har mange flotte videregående skoler, vi har USN og ikke minst 9 fagskoler. Fagskolene har rundt 2000 studenter, og alle som samarbeider tett med arbeids- og næringsliv for å sikre at utdanningstilbudene er relevante, oppdaterte og i samsvar med kompetansebehovene. Vi ønsker mer av dette, for ifølge våre egne undersøkelse «Kompetansebarometeret» og NAVs bedriftsundersøkelse fra 2020, mangler arbeidsmarkedet i Vestfold og Telemark mellom 3700 og 5800 personer. Selv om utdanningsnivået i Vestfold og Telemark har økt betydelig de siste 30 årene, er det lavere enn i landet som helhet. Det gjør at konkurransen om jobbene som krever lav formell kompetanse er større.

Mangelen på kompetanse er blant annet stor innen forretningsmessig og faglig tjenesteyting og varehandel på grunn av digitalisering og ny teknologi. Jobber endrer innhold og nye jobbmuligheter oppstår, det gir behov for omstilling og ny kompetanse. Typiske utdanninger som svarer opp noe av dette er Gokstadakademiets tilbud om digital markedsføring og Frontend-utvikling. I Sandefjord er det nå mange som ønsker å bruke sentrum av byen til både fagskole, kulturskole og bibliotek! De ser for seg yrende møteplasser – ja kanskje et helt kvartal med utdanningsinstitusjoner og kulturarenaer, midt i Sandefjord? Fremtidens bibliotek kan slik formes i samarbeid med kulturlivet, pedagoger og studenter, og byen vil bli attraktiv for studenter fra hele landet når den finnes i et slikt miljø.

Vi ser hvordan kommuner i fylket vårt blomstrer og utvikles når de har utdanningsinstitusjoner. De skaper spennende arbeidsplasser, tiltrekkerseg flere unge mennesker i etableringsfasen og bidrar til at bedriftene lykkes bedre med sysselsetting og verdiskaping. For mange etablerte bedrifter og deres ansatte er det også viktig å ha lokale etter- og videreutdanningstilbud. Den digitale utviklingen går raskt og ny teknologi brukes nå innen helse, handel, bygg og anlegg, logistikk, industri og landbruk, for å nevne noe.

IKT-næringen sysselsetter i dag mer enn 100 000 personer og data bidrar med en årlig verdiskaping på 150 milliarder kroner, og potensialet for mer verdiskaping med data er stort. Vi ser også andre verdikjeder som har potensial til å skape nye jobber i privat sektor, noe vi trenger om vi skal opprettholde velferden slik vi kjenner den. Det er spennende muligheter for dem som velge å skaffe seg kompetanse innen grønne elektriske verdikjeder, biobaserte verdikjeder, tjenestenæringer eller innenfor forretningsområder knyttet til energi og industri.

At stadig flere tenker stort, nytt og evner å samarbeide om utviklingen – tyder på at fylket vårt er på rett vei.

Heia Sandefjord!