Gå til sidens hovedinnhold

Et lite gjennomtenkt forslag

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I sitt forslag til budsjett for 2021 vil rådmannen flytte sekretærene bort fra hver og en av barne- og ungdomsskolene i kommunen. Han foreslår at sekretærfunksjonene skal sentraliseres. Sekretærenes oppgaver skal også digitaliseres.

Ifølge rådmannen vil kommunen spare 2, 95 millioner i 2021 og 6, 1 millioner hvert år, i perioden 2022-2024, hvis dette gjennomføres. (Rådmannens budsjettpresentasjon 2020, s. 24.)

Dette forslaget skal visstnok også «sikre lik saksbehandling i tilsvarende saker» skriver rådmannen. (ibid.) Hva mener han med «lik saksbehandling i tilsvarende saker»? Og er det nødvendigvis slik at saksbehandlingen blir bedre ved at sekretærfunksjonene blir sentralisert og digitalisert?

Både Utdanningsforbundet, lærernes største fagforening, og Fagforbundet, som er fagforeningen for de fleste sekretærene, mener at dette er et dårlig forslag. I SV lytter vi til fagforeningene.

Sandefjord SV mener at å flytte sekretærene bort fra skolene er et lite gjennomtenkt forslag. I vårt alternative budsjett vil vi legge inn nok penger til at sekretærene kan bli værende på skolene.

Sekretærene er viktige i skolehverdagen. De hjelper elever som trenger det, hvis lærere og skolehelsetjenesten ikke har tid. Sekretærene avlaster rektorer, avdelingsledere, lærere og assistenter når disse har mye å gjøre. Dette kan de ikke lenger gjøre, hvis de ikke er på skolene.

Sekretærene har mange viktige oppgaver i skolen. Her er noen av dem:

De holder ofte kontakt med hjemmene, dersom elevene er syke og trenger oppfølging.

Sekretærene hjelper foreldre, foresatte og andre som kontakter skolene.

De holder orden på elevenes fravær, skyssordninger, henvisninger til pedagogisk-psykologisk tjeneste,

søknader om hjelpemidler, inn- og utmeldinger av elever.

Sekretærene har også ansvar for å holde orden på oppmeldinger til nasjonale prøver og eksamener, og ungdomsskoleelevenes karakterer.

Kjennskapen sekretærene har til den enkelte skole blir borte, når de ikke lenger er der.

Hvis sekretærene flyttes fra skolene, blir det færre voksenpersoner der. Færre som ser elevene. Det er et forslag som Sandefjord SV er imot.

Kommentarer til denne saken