Et solid korona-resultat for SpareBank 1 BV

FORNØYD: Med situasjonen mange befinner seg i tatt i betraktning er administrerende direktør i Sparebank 1 BV, Rune Fjeldstad, fornøyd med kvartalsresultat til banken.

FORNØYD: Med situasjonen mange befinner seg i tatt i betraktning er administrerende direktør i Sparebank 1 BV, Rune Fjeldstad, fornøyd med kvartalsresultat til banken. Foto:

Kvartalsresultat viser at SpareBank 1 Buskerud og Vestfold har klart å gi kundene sine god likviditet til å møte usikkerheten i disse tider.

DEL

God utlånsvekst, men også økte tapsavsetninger preger første kvartal for banken.

– Vi er godt fornøyd med resultatet situasjonen tatt i betraktning, og har veldig god utvikling i kjernedriften også i denne perioden, sier administrerende direktør Rune Fjeldstad i en pressemelding.

LES OGSÅ: Koronaens jobbfølger: Vil tømme dette bygget for ledige

Viktige støttetiltak til kundene

Som følge av korona ble det iverksatt kraftige finanspolitiske støttetiltak. Av det som ble iverksatt var blant annet statlig dekning av lønn under permittering, likviditetslån med statlig garanti, og kontantstøtte til bedrifter.

– Vi har hatt stor pågang av privatpersoner og bedrifter, og hjulpet kundene med flere av disse tiltakene, samt med god økonomisk rådgivning, avdragsfrihet og rentereduksjoner, sier Fjeldstad.

Fjeldstad forteller at SpareBank 1 BV har bevilget over 70 millioner i lån med statlig garanti til lokale bedrifter.

– I slike tider er det ekstra viktig å være nær kunden, og vi vil fortsette å gjøre det vi kan framover for å hjelpe flest mulig gjennom krisen, sier han.

LES OGSÅ: For Roger går det i plenklipp, vask og guiding av «nycampere»: – Det har vært travle dager

Sterk vekst og godt rigget

– Konsernet har meget god likviditet og soliditet til å møte økte tap og samtidig opprettholde utlånskapasiteten. Vi har også lave eksponeringer i bransjer som har vært særlig utsatt i forbindelse med koronapandemien, sier Fjeldstad.

SpareBank 1 BV har et resultat etter ordinær drift før tap på 143 millioner i første kvartal. Resultatet etter skatt er 94 millioner.

Utlånsveksten de siste 12 månedene er godt over markedsveksten, og bedriftsmarkedet har en økning på 12, 8 prosent. I personmarkedet er veksten på 6,3 prosent.

Koronapandemien har medført en økning i tapsavsetninger, og tapene utgjorde 27 millioner i første kvartal.

Usikre utsikter framover

– Å spå framtiden er naturligvis ekstra vanskelig nå. Det er stor usikkerhet framover og forventning om negativ vekst i norsk økonomi i 2020, sier Fjeldstad.

Fjeldstad tror rentenivået vil holde seg lavt lenge, med høyere arbeidsledighet over tid.

Samtidig ser vi at boligprisene hittil i år har vært stabile i vår region. Vårt markedsområde er noe mindre utsatt enn enkelte andre regioner i Norge, sier han avslutningsvis.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken