Torsdag 23. mars er det Nordens dag. I den anledning vil jeg hedre Nordens gull: tilliten mellom oss.

I forrige uke møtte jeg i Nordisk råd på Island. Med 8 kuldegrader og en voldsom vind fikk vi virkelig kjenne naturkreftene, for det kjentes mye kaldere. Men om vinden var voldsom utenfor de mangekantede vinduene på opera- og kulturhuset Harpa, var fellesskapet mellom oss 87 parlamentarikere inne varmt og preget av tillit mellom våre nordiske naboland.

Debattene i Nordisk råd kan gå friskt, som det gjør man blant gode venner, men vi har felles mål. På vegne av oss 27 millioner personene som bor i Norden, har Nordisk råd mål om at Norden skal bli verdens mest bærekraftige region innen 2030.

Tilliten mellom oss er en av suksessfaktorene vi bygger på for å nå målet. For at vi skal bygge videre på tilliten må vi ha nasjonalstater med et sterkt samhold. I Norden deler vi kjerneverdier som binder oss sammen. Åpne, liberale samfunn preget av tillit innad i landene og landene imellom, velfungerende institusjoner og sterk tradisjon for samarbeid, er noen av dem.

Selvstendighet og et sterkt forsvar er en viktig grunnmur for nasjonalstaten. Derfor er regjeringen godt i gang med å forsterke og fordype det nordiske sikkerhets- og forsvarspolitiske samarbeidet, som et tillegg til NATO-alliansen. Når etter hvert alle de nordiske landene blir NATO-medlemmer blir det enda lettere å samarbeide på forsvarsområdet.

Det nordiske språkfellesskapet er også en viktig del av samholdet og tilliten vi opplever i og mellom landene våre. Vi må fortsette å bruke egne morsmål, og snakke nordisk når vi kan.

Da er det nedtur at en rapport fra Rambøll på oppdrag fra Språkrådet, viser at stadig færre norske studenter bruker morsmålet i studiene. De fleste vitenskapelig ansatte mener at det ikke er gunstig for karrièren å skrive norsk.

Mye av undervisningen på universitet og høyskoler foregår i dag på engelsk og norsk fagspråk er under press. Det er da paradoksalt at ellers i arbeidslivet må arbeidstakerne lære seg norsk, men for studenter er det verken viktig eller riktig?

Regjeringen har heldigvis et tydelig mål om å styrke norsk fagspråk, og vil snu den ubevisste glideflukten i retning av engelsk dominans.

Når Norge i år har formannskapet i Nordisk råd, og hovedsesjonen i november skal foregå på Stortinget handler også programmet om tillit og framtid. Temaene er å satse på et trygt, grønt og ungt Norden.

Gjennom samarbeid styrker vi selvstendigheten, tilliten og samholdet i og mellom nasjonalstatene våre. Derfor skal vi holde fram samarbeidet og gjøre det nordiske samholdet enda sterkere!