I en åpen sjøfront med grønne parker og med stort sett lav bebyggelse har Bryggetorget en naturgitt beliggenhet. Dette må vi ta vare på fordi det er byens identitet og sjarm. Et torg som er kommunens eiendom og vårt store fremtidige rekreasjonsområde, illustrasjonen som er en ideskisse, er tegnet på vegne av Bryggetorgets Venner og viser et lett tilgjengelig Bryggetorg mellom sjøen og den eldre koselige bebyggelsen med Havnegata, Thaulows gate og Bjerggata.

Her kan vi møtes i maritime omgivelser, gamle, unge, byens innbyggere, hyttefolk, tilreisende og turister. Vi har behov for møtesteder der vi kan slappe av med aktiviteter og opplevelser. Utearealet kan møbleres med maritime elementer som skulpturer av våre vikingkonger, gallionsfigurer, detaljer av skipsutstyr og innredning. Og ikke minst sittegrupper der folk kan slenge seg ned og nyte underholdning eller andre folk.

På bryggetorget kan vi få konserter, trubadurer og gatemusikanter. Konkurranser, demonstrasjoner med smaksprøver. Torgboder med friske grønnsaker fra lokale leverandører. Spel fra byens historie. Torgets bygninger beskrives som paviljonger.

- Fra venstre på bildet kan vår vikingtid oppleves. Gaia skal snart pensjoneres og det er satt av plass til en egen Gaia paviljong hvis dette er ønskelig.

Det er også plass til noen paviljonger der vårt historiske miljø og foreninger kan få tilhold og mulighet til kontakt med torgets besøkende. Kanskje kan Havnesjefen også få sin egen paviljong?

- Den største paviljongen bør inneholde og formidle vår sjøfartshistorie fra seilskutetiden til motorskip og off-shore. Her kan det bli mange godbiter med "Viking" og verdens utstillingen i Chicago, byggingen av "Endurance", "Christian Radich" osv.

- En paviljong er foreslått avsatt til byens rederier og selskaper som har bidratt til Sandefjords stolte sjøfartstradisjoner og som fortsatt er i drift.

- En Mathall med flere street food kjøkken er plassert på torgets østre side. Hallen har felles spise og uteområder. Menyene gir en kulinarisk reise fra forskjellige land der våre sjøfolk seilte. Vi har fått spørsmål om Bryggetorget kan benyttes til andre ting enn formidling av vår sjøfartshistorie og svaret er selvfølgelig ja! Ideen om et sjøfartssenter er kun et forslag fra Bryggetorgets Venner.

Hvis vi kan få politikerne med på å stanse planene om boligblokker så kan utbygger rydde området og kommunen kan utforme eiendommen som et torg. Det har kommunen råd til.

Når det gjelder prosjektering av et ferdig torg har kommunen god tid. Det er jo viktig å finne den beste løsningen på "kremtomta" vår. I denne perioden er det vanlig å avklare om ønsket innhold lar seg finansiere.

Forsøket på å privatisere kommunens eiendom for å bygge boligblokker få meter fra bryggekanten er visjonsløst galskap.