Etterlyser brukere av 430.000 kroner

På grunn av færre arrangementer og søkere om tilskudd til prosjekter sitter kommunen igjen med mye mer penger enn normalt på denne tiden. Nå oppfordrer politikerne og administrasjonen i kommunen folk om å sende inn søknader.