Gå til sidens hovedinnhold

EØS- og EU-ministeren har fungert mer som EUs minister i Norge, enn en norsk minister som ivaretar norske interesser inn mot EU

Artikkelen er over 3 år gammel

I Norge har vi i dag et demokrati, et folkestyre. Det betyr at de over 18 år har mulighet til å ta del i styringen av landet, gjennom å avgi stemme ved valg og ved selv å engasjere seg i politikken og i organisasjoner.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi har dette folkestyret for å organisere oss, slik at våre interesser blir ivaretatt. Dette dreier seg om hverdagen til hver enkelt av oss.

Det handler om våre rettigheter, om arbeidsvilkår, om maten vi spiser, om naturen og de ressursene den gir oss, og om vår sikkerhet.

Lokalkunnskap er avgjørende for å ta beslutninger i slike type saker.

Derfor har vi som befolkning ved flere anledninger sagt nei til å overlate makt til andre. Men vi har fortsatt innblandinger fra andre, gjennom blant annet EØS-avtalen.

Dagens regjering har ved å ha en egen EU-minister vist at de ønsker mer innblanding fra andre, som fra EU. EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen har fungert mer som EU sin minister i Norge, enn en norsk minister som ivaretar norske interesser inn mot EU.

EØS-avtalen krenker folkestyret vårt og binder politikere våre i en retning som vil fratar oss handlefriheten på viktige politiske område som arbeidslivspolitikk, næringspolitikk og forvaltningspolitikk. Idealet i EU og EØS er at markedet skal bestemme samfunnsutviklingen.

Vi i Senterpartiet mener at det er det folket som skal gjøre. Vi ønsker å regulere maktforholdene og interessekonfliktene i arbeidslivet med stor respekt for hverandre og for det sosiale fellesskapet. Dette gjøres best ved å ta beslutningene så nært folket som mulig og av folket selv.

De største negative konsekvensene ser vi i arbeidslivet.

Gjennom fri og uregulert arbeidsinnvandring, presses lønns- og arbeidsvilkår ned. Grunnet EØS-avtalen kan ikke Norge gjøre nødvendige reguleringer for å sikre ordna forhold i arbeidslivet.

Kjernen er at de praktiske fagyrkene rammes hardest, og de som sitter på sin høye gren, de holder kjeft, mens snekkere, tømrere og lastebilsjåfører må blø.

Nå er det nok. Alle som arbeider i Norge, skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår, uavhengig av hvem man er. Da må EØS-avtalen sies opp.

Vi må ta kontrollen tilbake over eget arbeidsliv.

I Norge har vi en fantastisk natur vi er stolte av. Den gir oss mange ressurser som vi nyter godt av. Dette gjelder vel så mye oljen som vannkraft og fisk. Ressursene våre er også andre interessert i. Skal noen andre komme å bestemme over dem?

Vi skal være Norge på Norge sine premisser, ikke på EU sine eller noen andres.

Det er uaktuelt at noen skal sitte nede i Sentral-Europa og bestemme over oss og over Norge.

Det vil gå utover vår sikkerhet om vi gir fra oss vår makt. Det norske folkestyret tilhører det norske folket.

Senterpartiet sier derfor klart ja til det levende folkestyret i Norge.

Kommentarer til denne saken