For meg er treningsklinikken EviBase blitt et fullverdig og godt alternativ. Jeg har aldri følt noe press fra min dyktige og lydhøre fastlege Bård Nome, men fått gode råd som har hjulpet meg. Opplegget som EviBase har, er solid fundert, og bruk av treningsappen gjør at man kan trene på reiser og andre steder.

Jeg er enig i debatt om etiske gråsoner og legers roller, men synes at SB bruker unødig storslegge og undervurderer vanlige folks evner til å tenke og ta beslutninger selv.
For meg er EviBase blitt et riktig verktøy i anstrengelsene for bedre helse, og kan trygt anbefales.