I Sandefjords Blad 11. november skrev Audun Tjomsland et innlegg hvor han ivret sterkt for et intellektuelt samlingssted på Tivolitomta. Begrepet utdanningssenter ble brukt. Dette skulle sikre utdanning på universitetsnivå noe som ville bli en berikelse for vår by og noe som ikke tidligere hadde skjedd i Sandefjord. Siden Sandefjord ikke hadde noen erfaring som universitetsby mener Tjomsland at dette vil være en større oppgave enn hva vi har stått overfor tidligere!

Ble bråstopp

Jeg har min bakgrunn fra BI og har vært med på å drive studentfinansiert høgskole i Sandefjord i 17 år. Straks Bakkenteigen etablerte sammenlignbare studier gratis, var det bråstopp. I tillegg arrangerte Folkeuniversitetet i over 20 år universitetskurs i samarbeid med Universitetet i Oslo på grunnfags- og mellomfagsnivå samt examen philosophicum. I løpet av den tiden, har tusenvis av studenter tatt universitets- og høgskoleutdanning både på dag- og kveldstid i Sandefjord.

Vi må ikke glemme at mye av dagens undervisning foregår på nett og er ikke avhengig av fysisk tilstedeværelse.

Langt lerret å bleke

Tjomslands ønske om at Universitetet skal etablere satellitt i Sandefjord, er et meget langt lerret å bleke. Universitetene er veldig strenge på å beholde sine akademiske miljøer og er svært lite villig til å spre dette utover.

Les også

Hvorfor vi bør ha kulturskolen på Tivolitomta

Når det gjelder fagskolen er det interessant å vite på hvilket grunnlag skolen stipulerer økningen av studenter de nærmeste årene og som legges til grunn for storsatsingen på Tivolitomta? Semesteravgifter på 48 000,- pr. halvår er ganske utfordrende.

Holder med bibliotek

Fagskolen vil etter min mening antakelig klare seg godt med lokalene i Hvaltorvet, kulturskolen kan få god plass i Norske Liv bygget og biblioteket kan tilpasses Tivolitomta og området rundt uten at det dominerer hele nedre del av byen.

Les også

Istedenfor at kommunen selger seg ut og flytter inn som leietaker under en privat aktør, burde vi selv bygge noe vi kan være stolte av: Et bibliotek, vårt felleseie, som et varig og synlig monument over mottoet «Tenk stort".

Vi skal heller ikke glemme at det er kun biblioteket som har aktivitet året rundt. Et stort og delvis tomt bygg midt i byen i juni, juli og august er ikke særlig sjarmerende og tiltrekkende for turister.