Får 50.000 til nye husker

De gamle falleferdige huskene er minst 20 år gamle. Nå skal de skiftes ut.