Kan det bli slutt på taxi døgnet rundt?

Hver dag og natt, hele året, i alle lokalsamfunn, er norske drosjer klare til å kjøre deg dit du vil. Drosjene er en del av kollektivtransporten og har et viktig samfunnsoppdrag. Derfor har myndighetene stilt krav til tilgjengelighet, kvalitet, utdanning, priser og kontroll.

Samferdselsdepartementet har nå foreslått å fjerne reguleringene, slik at alle som har en bil, i praksis kan få drosjeløyve, kjøre når det selv passer vedkommende og uten tilknytning til taxisentral.

Høringsrunden viser massiv motstand mot forslaget, ikke bare fra næringen, men fra fylkeskommunene, statlige kontrolletater, funksjonshemmedes organisasjoner og mange flere. Det statlige Regelrådet skriver at departementets utredning er mangelfull.

Departementets forslag vil kunne ødelegge mulighetene til å ha taxi som yrke, og å kunne tilby en helhetlig, profesjonell tjeneste. Det første som faller, er plikten til å være tilgjengelig døgnet rundt. Ingen kan heller stille krav til en sentral om å ha tilbud for rullestolbrukere. Maksimalprisene oppheves.

Forslaget er ikke bygget på kunnskap, men på politisk ideologi og på lobbyvirksomhet fra et utenlandsk piratselskap. Regjeringen sier i sin plattform at den vil ha «økt bruk av delingsøkonomi i persontransporten». I praksis er det et ja til løsarbeidersamfunnet og sosial dumping.

Taxi er næring, ikke deling.

Vi ber alle politikere – spesielt de borgerlige – om å sette seg inn i saken, og sørge for at regjeringen besinner seg. Det blir ikke «velfungerende drosjemarkeder» av et frislipp, men det motsatte.

Alle som vil ha «taxi overalt, alltid» som del av kollektivtilbudet, og som vil motarbeide et amerikanisert arbeidsliv med sosial dumping, må protestere mot den ødeleggelse av drosjeyrket og tilbudet til publikum som departementet legger opp til.