(VESTFOLD/tb.no) UP hadde i 19-tiden hastighetskontroll på E18 ved Bentsrudkrysset i Holmestrand. To bilister ble tatt etter å ha tråkket for hardt på gassen.

Det resulterte i forenklet forelegg for de to.

Fartsgrensen på stedet er 100 kilometer i timen.

– Høyeste hastighet var 122 km/t, opplyser politiet i Sør-Øst på Twitter.

Dette er bøtesatsene

Når fartsgrense på stedet er 60 km/t eller lavere, og fartsoverskridelsen er

a.til og med 5 km/tkr1 100, –

b.til og med 10 km/tkr3 000, –

c.til og med 15 km/tkr5 400, –

d.til og med 20 km/tkr7 800, –

e.til og med 25 km/tkr12 100, –

Når fartsgrensen på stedet er 70 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er


j.til og med 5 km/tkr1 100, –

k.til og med 10 km/tkr3 000, –

l.til og med 15 km/tkr4 800, –

m.til og med 20 km/tkr6 700, –

n.til og med 25 km/tkr9 100, –

o.til og med 30 km/tkr12 100, –

p.til og med 35 km/tkr14 500, –

Når fartsgrensen på motorveg er 90 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er


q.36 km/t til og med 40 km/tkr15 100, –

Kilde: Lovdata