Da fylkestinget i desember for ett år siden vedtok at Norges største videregående skole skulle bygges ut og renoveres for 605 millioner kroner, lå også tegningene for RM klare. Hanne Lund som prosjektleder for SVGS 2022 kan nå puste lettet ut.

Fylkestinget vedtok nylig at RM fortsetter på SVGS. 800 kvadratmeter med splitter nye og restaurerte arealer planlegges i detalj. Restaurant Barden rives høsten 2021. En tipp topp moderne restaurant med kjøkken og tilliggende kjøleanlegg mm blir bygd i retning nord-sør ved hovedinngangen. Klar våren 2022. En ideell plassering for elever og lærere på RM. Og alle gjestene som kommer fra regionen vår for å nyte elevenes smakfulle og billige retter.

Samarbeid fungerer

Samspillsmodellen brukes i forbindelse med fylkeskommunens desidert største økonomiske tiltak. Samarbeidet med Veidekke går knirkefritt, rapporteres det om. I forbindelse med RM-byggene, betyr det i praksis at skoleåret 2021/2022 blir berørt. Byggeprosessen komprimeres best mulig slik at elevene blant annet på RM skal få erstatningslokaler for undervisning. Treningsarenaen for kokker og servitører i restauranten vil naturlig nok ikke bli noe av neste skoleår.

Spesielt de nåværende RM-elever, deres foresatte og de ansatte på RM har naturligvis vært bekymret for framtida. Uten å ta for hardt i, har de siste månedene vært turbulente.

Trivsel viktig

Nå faller brikkene på plass. Elevene som nå går på RM, skal absolutt fortsette på SVGS. Å planlegge for frafall, er et så alvorlig tiltak at ingen bevisste samfunnsaktører vil vurdere det. Vi i Arbeiderpartiet og andre politiske partier vet hvor samfunnsøkonomisk viktig det er at elever trives, får sine drømmer oppfylt i trygge og lærerike miljøer. Da er ikke et skoleskifte aktuelt.

Det vet også Hilde Hoff Håkonsen, gruppeleder i Ap som har nedlagt utallige timer og dager for å få til gode læringsforhold for yrkesfaget og RM spesielt. Ap-politikeren Ole Henrik Augestad i fylkets utdanningsutvalg har utrettelig kommet med ulike innspill om at vi aldri må glemme de praktisk-estetiske fagene på SVGS. Yrkesfagene må få den statusen i regionen vår som de fortjener. Fasiten etter fylkestinget er slik for SVGS: Alle de fire skoletilbudene som var truet, er reddet. Kunst, design og arkitektur. Musikk, dans og drama. Søkerkoder til toppidrettstilbudene. Restaurant og matfag.

Mye som fortsetter

Ildsjelene Marit Øien, Terje Nalum Pedersen med flere på RM skal føle tillit fra oss politikere, utdanningsdirektøren og fylkesrådmannen. Neste skoleår blir det RM-undervisning med nåværende elever. VG2 og lærlingene på VG3 og VG4. Samarbeidet med NAV og SVGS for innvandrere med matfag videreføres. Arbeidslivstrening med matfag fortsetter.

Meny, Brødrene Berggren, Skjeggerød AS, Nortura og andre i det private næringslivet higer etter de dyktige RM-elevene på SVGS. Sammen med arbeidsgiveren sin i matbransjen, faglærerne på skolen og Opplæringskontoret blir lærlingene ettertraktet arbeidskraft. I forbindelse med det grønne skiftet, vil mat bli enda mer i fokus for oss. Rett kosthold til rett tid er vel så viktig som god søvn.

Eleven i sentrum

Drømmenes teater skapes av alle involverte. Med en felles visjon. Eleven i sentrum. Dyktige lærere på RM. Arbeidsgiverne i regionen vår.

Toppene innen den edle kokkekunsten, Odd Ivar Solvold, Geir Skeie og en rekke andre, må selvsagt engasjeres. Å lære av de beste i verden, gir enorm synergieffekt.

En prosjektledelse nedsettes så raskt som mulig. Jeg vet at det er dyktige personer på RM som nå er klare for å ta steget fra drømmene til virkeligheten.

Å utnytte hverandres sterke sider, kombinert med tillitsbasert ledelse, gjør at bransjenæringen, RM-elevene, de foresatte til elevene, lærerne og alle oss andre kan se fram mot «Drømmenes teater» i praksis. Scenen er klar. Regien er satt.