To av byens fastleger er på «overtid» av «overtiden» for pensjonsalder. Men begge får jobbe enda lenger.

De yngste fastlegene i Sandefjord er 31 år, mens to av kollegene fyller 70 i disse dager. Nå har begge seniorene fått dispensasjon til enda ett år i jobb.