Fastleger anbefaler pasienter medlemskap i treningsklinikken de selv eier. – Ikke ulovlig, men krevende, mener kommunen.

Syv fastleger ba om «godkjentstempel» fra Rådet for legeetikk for å eie treningsklinikk – som de henviser pasienter til – ved siden av fastlegevirksomhet. Det fikk de ikke. Både etikkrådet og kommunen kaller kombinasjonen «krevende». Men legene kan likevel fortsette.