Gå til sidens hovedinnhold

Fastleger: «Look to Larvik»

Det har nettopp kommet en «Plan for legetjenester 2021-2024» utarbeidet av Eli Hansen, seksjonsleder Sandefjord medisinske senter (SMS), Ole Henrik Augestad, kommuneoverlege, pluss fire andre leger i ledene posisjoner i Sandefjord. Når det gjelder fastleger og de utfordringer Sandefjord har heter det «Dette er en krise for kommunens innbyggere og helsetjenesten generelt i kommunen.»

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I et innlegg i Sandefjords Blad 22.04.2021 gir allmennlege Line Preede en god forklaring på hvorfor fastlegeordningen i Larvik fungerer bedre enn i Sandefjord. Dette velger mange av våre politikere å overse og vil heller se på opplegg Tromsø arbeider med. Konsekvensene blir nye utredninger og utsettelser som gir grunn til bekymring for oss som bor i Sandefjord, spesielt for oss i en høy alder. Dette blir som å hoppe over bekken etter vann.

Den fastlegen jeg bruker er nettopp blant dem som går av grunnet aldersgrensen. Det er en god del av oss på 80+ som bruker dette legesentret og som nå kan komme i en situasjon at vi ikke lengre finner en fast lege å forholde oss til, men må bli betjent av leger med ulike vikariater. Blant de 2000 som står i kø for å bytte fastlege, er det mange eldre. Det er uverdig eldreomsorg!

I helsesammenheng er Sandefjord medisinske senter noe vi med stolthet framhever som veldig positivt i kommunen vår. Det er nettopp Eli Hansen som har stått i spissen for å få dette på plass. Når hun, sammen med toppledelsen i kommunen, peker sterkt på strakstiltak som må tas for å unngå en krise, er det vanskelig å forstå at politikere velger å overkjøre dem som vet «hvor skoen trykker».

Vi er veldig heldige som bor i Sandefjord med en svært god økonomistyring. Av erfaring vet jeg at dette er noe administrasjonen er svært opptatt av. Men hovedformålet med kommunen er først og fremst å gi gode tjenester for oss om bor her. Da er det også nødvendig å justere kursen og akseptere det de med best kjennskap til denne saken går inn for.

Når jeg senere i år er på leiting etter en ny fastlege og ikke finner det, så vet jeg hvor ansvaret ligger.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.