1: Eirik Hygen (fra venstre), Ellen Hygen, Vetle Bull Jonassen og Merethe Jonassen baker pepperkaker. 2: Anette Hasle (foran), Beathe Thode Iversen og Roger Berg har tidligere deltatt i aktiviteter i regi av Enestående familier. Nå trår de til som husbyggere. 3: Krabbefiske er en populær sommeraktivitet. Her på Gon. 4: Også de voksne får utfordret grensene sine på tur. Kaospilot Nina Boberg til venstre. 5: De røde T-skjortene gjør det lett å de frivillige lederne  når gruppene er på tur. 6: Nasjonal koordinator Trude Sletteberg sammen med daværende barne- og likestillingsminister Solveig Horne på en av Enestående familiers aktiviteter i 2017.Foto: 1 og 2: Vigdis Løbach, 4 – 6: Enestående familier.
Vigdis Løbach

Enestående fellesskap

At man er mye alene med barna, kan rett og slett føre til at man får et enestående nettverk.
Av
Publisert