PÅVIRKNING: Hvem som skulle bli statsminister hadde jeg plutselig en innflytelse på. Hvilken retning Norge og verden skulle gå kunne jeg påvirke.
Olaf Akselsen

Jeg trodde meg som voksen, kunnskapsrik, bilkyndig, med kun fullbyrdelsen av det legemlige ugjort.

Når man føler seg voksen. Virkelig.
Publisert