FORT INN - FORT UT: Det verste er ikke å havne på sykehus. Det er uvissheten.
Paal Even Nygaard

Svar du aldri får

Vi liker å tro at vi i det minste får vite hva som er galt, og ikke nødvendigvis få fikset det.
Publisert