Gå til sidens hovedinnhold

Feil å dra fortettings-kortet her

Artikkelen er over 1 år gammel

Høyre og Frp bruker miljøkortet for å argumentere for en massiv utbygging på Carlsentomta. Det gil jeg bestride riktigheten av.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fortetting er miljøvennlig - ja! Og nødvendig. Men hvordan vil den nye miljøvennlige byen fungere? Hva gjør omlegging til en tettere og høyere by til et godt mål? Byen skal jo fortsatt brukes. Som senter for menneskelig aktivitet.

La meg formidle hvordan god fortetting skal praktiseres. En miljøvennlig by skal bygges tett og høyt for å huse mange mennesker og funksjoner på et lite areal, slik at transportbehovet blir lite, omkringliggende natur skånes, og nye miljøvennlige byggemetoder blir lønnsomme. Leilighetene skal bli mindre (ikke større), funksjoner skal deles, som bil, gjesterom og uteoppholdsarealer.

LES OGSÅ: Inviterer til debatt: Nå vil de ha svar på superlokale forhold

I den miljøvennlige byen, der husene er høye og leilighetene trange, vil gode sosiale og attraktive fellesområder være en betingelse! Dette vil bli et nytt satningsområde, og gi oss mulighet for opplevelser, møter og felles aktiviteter. Disse kildene til fornyelse og forlystelse i hverdagen må ligge mellom de høye husene og på spesielt attraktive punkter, der vi får lys og luft og utsyn. Alle skal få nyte godt av dem, slik at byens attraktivitet som bosted og samlingssted beholdes.

Vi trenger altså parker, treningarealer og felles attraksjoner og funksjoner plassert sentralt og lett tilgjengelig for byboeren. For byen skal fortsatt, eller i enda større grad være til for mennesker.

Hvilke arealer er det da vi skal sette av til fortetting? Og hvilke arealer skal settes av til offentlige møteplasser og lunger for bybrukeren?

Byen skal først fortettes der det er mindre verdifulle arealer, som tidligere industriområder, parkeringsplasser, i kvartaler med lav utnyttelsesgrad og i kvartaler med mindre verdifull bebyggelse. Dette vil i Sandefjords tilfelle si i bakkant av byen, som ved Jotun Nybyen og langs Dronningens gate, og i større kvartaler i byen som er dårlig utnyttet, som Linnaekvartalet, Sperrekvartalet, nordsiden av Aagaards plass og Nylénkvartalet. Her kan det bygges høyt, kanskje opp til seks/åtte etasjer, med med lokale tilpasninger og hensyn til omkringliggende bebyggelse og gater.

I et totalperspektiv skal disse nye arealene ha en større utnyttelsesgrad enn vi er vant til idag, og hver enhet skal være mindre og mer plasseffektiv for å få mange mennesker inn på mindre areal.

LES OGSÅ: Tjomsland ut av Høyre

Hvilke arealer skal så skånes? Hvor skal vi IKKE fortette? Der vi har verdifulle bygningen og bygningsmiljøer som Bjerggata og kvadriaturen med Jugendbygg i mur, selvfølgelig. Og heller ikke rundt kirkene og Hjertnes og andre sentrale steder. OG ikke minst, der det er naturlig for folk å samles, eller få et pusterom! Nemlig Preståsen, Badeparken, og ikke minst SJØFRONTEN! Vannet, fjorden og bølgene gir den beste rekreasjon for travle bymennesker, den beste utsikten der man kan feste blikket langt borte. Den største tiltrekningskraft for utelivsmenneske.

Hvor vil vi ha en øl om sommeren? Hva lengter vi til når sola skinner om våren? Hvor vil vi sitte å spise is? Hvor kan lettest tankene seile av gårde? Hva liker barn og barnebarn å se på? Ikke balkonger i hvert fall!

Når byen fortettes, er det nettopp sjøfronten som blir vårt pusterom! Derfor er det fundamentalt feil å tette igjen sjøfronten med boligbygg slik som i de siste planene vi har fått forevist for Carlsenkvartalet. I leiligheter som er større og mer private enn det som er fremtidsrettet, vil de få lukke seg inn i sine private liv i dette området om skal symboliserer åpenhet og fellesskap for alle!

Sjøfronten er vårt aktivum som sjøfartsby og fjordby. La oss dele på godene til hele byens beste!

ANDRE MENINGER:

Frp på ville veier

Dette er vårt ansikt og stolthet. La oss bruke tid til å tenke oss om!

Er Sandefjord til for utbyggerne – eller innbyggerne?  

Kommentarer til denne saken