Gå til sidens hovedinnhold

Politikerne vil flytte på høstferien med 2-3 uker

Artikkelen er over 4 år gammel

– Tja, sier Oscar Zimmermann Greger, elevrådsleder på Sandefjord videregående skole. Rektorer og FAU-ledere i Vestfold har delte meninger om saken.

Flertallspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti på fylkestinget, ønsker flytte på skolenes høstferie slik at den kommer midt mellom sommerferie og juleferie. I år er det syv skoleuker før høstferien og 10 uker mellom høst- og juleferien. 

– I Vestfold er det samkjøring av skolerutene helt fra barnehagenivå til og med videregående skole. Så dette må i så fall gjelde alle, sier Frode Hestnes (FrP), leder av hovedutvalg for utdanning i Vestfold fylkeskommune. 

Han påpeker at kommunene, fagorganisasjoner og andre må være enige dersom høstferien skal flyttes. 

– Det blir helt feil dersom vi bestemmer dette for videregående og sier «følg etter» til de andre. I en slik prosess må vi ta hensyn til læreplaner, tentamener og andre ting som kan hindre flytting, sier Hestnes, som på nåværende tidspunkt ikke vil peke ut et konkret ukenummer for høstferien.

LES OGSÅ: Kan pusses opp for over en halv milliard

I dag er ferien i uke 40.

Elevene er fornøyde

Elever, rektorer og FAU-ledere har delte meninger om høstferien bør bli flyttet, eller ikke.

– Vi har hatt en lang ferie i sommerferien og det tar lang tid å komme i gang igjen etterpå, så jeg synes ferien sånn som den er nå, ligger fint, sier Oscar Zimmermann Greger, elevrådsleder på Sandefjords videregående skole.

– En rolig start på året gagner elevene best, mener han.

Han har medelev Sara Elisabeth Sørensen med på laget.

– Ferien ødelegger ikke for læringen. Det at man går mer i dybden og lærer nye ting etter høstferien er bare bra, fordi da blir vi bedre forberedt mot tentamener og eksamener, sier Sørensen.

LES OGSÅ: Vi blir syke på høstferie

Greger ser samtidig gode argumenter for begge sider av saken.

– Ferien er kanskje litt klønete lagt med tanke på den pedagogiske læringen, sier han.

Ser forbedringspotensial

Harald Møller, rektor på Sandefjord videregående skole, forstår at problemstillingen blir tatt opp.

– Høstferien kommer i en god arbeidsperiode på året, så å flytte den vil kunne være hensiktsmessig med tanke på bedre læring både før og etter ferien, sier Møller.

Han trekker også fram de praktiske konsekvensene ved en eventuell flytting, og sier at politikerne må tenke på den nye fraværsordningen i tillegg til den pedagogiske siden.

Mange benytter seg av høstferien som en forlengelse av sommerferien og drar på ferie til utlandet eller i Norge. Flytter man høstferien til senere på året, vil det gjøre at både fjellturer i Norge og sydenferier til sydeuropa blir utelukket på grunn av dårlig vær.

– Det må tas en ordentlig runde med elever og lærere før man eventuelt kommer fram til en løsning, sier Møller.

Åsne Svimbil Mørken, FAU-leder ved Vennerød skole i Stokke, er positiv til forslaget.

– Jeg ser at det kan være en lurere løsning. Men det viktigste er at fylkespolitikerne viser at de lytter til elevene og lærerne når de kommer med et slikt forslag, sier Mørken.

Hun synes det blir spennende å se hvordan forslaget blir tatt imot av foreldre og elever i Vestfold.

Kjent problemstilling

Marie Bru, leder i Utdanningsforbundet i Vestfold, mener forslaget ser ut til å være godt vurdert av politikerne. Hun nevner også at de har fått flere tilbakemeldinger fra sine medlemmer om den samme problemstillingen.

– I redegjørelsen fra Frode Hestnes trekker han fram viktige momenter for å eventuelt foreta en justering, og de slutter vi oss til, sier Bru.

Hun sier også at det ikke har blitt foretatt noen meningsmåling blant deres medlemmer om hva som burde skje i saken, men at det blir spennende å se hvordan saken blir mottatt både hos foreldre og i politikken.

Kommentarer til denne saken