Kommunalpolitikerne diskuterer om det skal være plass til ferjene i Sandefjord etter 2030. Det er ikke tvil om at ferjevirksomheten bidrar til liv og aktivitet i fjorden og på Brygga.

Men ferjedriften har også sine omkostninger. Menon Economics analyse fra 2020 viser at handelstapet i Sandefjord utgjør 250 millioner kroner pr. år, eller 4000 kroner pr. innbygger. Over halvparten av de reisende oppgir også handel til lave priser som den viktigst grunnen til at de reiser med ferjene.

Handelsnæringen i Sandefjord liker konkurranse og hevder seg godt. Handelen er byens største næring med en verdiskapning på tre milliarder kroner og 4.700 ansatte (Menon Economics 2020). Vi vil imidlertid advare mot konkurranse på ulike vilkår. Ferjene kan tilby klær, parfyme, mat og drikke til taxfreepriser på grunn av en dispensasjon. Dette er en konkurranse på ulike vilkår.

Vi vet at taxfreevilkårene ikke avgjøres lokalt, men det må ikke være tvil når politikerne gjør opp regnestykket for ferjene at det er handelsnæringen, byen og dens innbyggere som må betale regningen.