Det er ikke grunnlag for å gi en fjerde dose til alle over 80 år, men dette kan vurderes av den enkelte, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI).

– Ettersom tilbud om vaksine til personer 80 år og eldre ikke er en generell anbefaling, er det ikke behov for at kommunene aktivt kaller inn til vaksinasjon, skriver de.

Den oppdaterte vurderingen er i tråd med det europeiske smittevernbyrået (ECDC) og det europeiske legemiddelkontorets (EMA) vurderinger.