Fikk avslag på søknad, lover likevel skole her

Enn så lenge er søknaden fra Skagerak International School om å få etablere en grunnskole i Tønsberg, blitt avslått.