Sandefjord Orienteringsklubb har blitt tildelt kr 101. 756,- fra Sparebankstiftelsen DNB til nytt utstyr og til rekruttering.

Pengene fra Sparebankstiftelsen DNB skal gå til utlånsutstyr som klubben kan bruke i rekrutteringsarbeid. Vi vil gjerne at barn, ungdom og nye foreldre skal kunne prøve orientering uten å måtte gå til innkjøp av orienteringsutstyr før en har forsøkt seg noen ganger. Pengene skal også gå til utstyr klubben trenger for å arrangere orienteringsløp og treninger.

Det betyr mye for klubben å få støtte. Dette vil si at vi kan skifte ut gammelt utstyr og dermed være i stand til å gi et enda bedre tilbud.

Klubbens arbeid bidrar til aktive barn, unge og voksne og vi vil gjerne ha mulighet til å engasjere enda flere.