Vil forby fisking av torsk

FORBUD: Fiskeridirektoratet vil forby fisking av torsk fra Telemark til svenskegrensen, fordi bestanden er historisk lav. På bildet er en kysttorsk.

FORBUD: Fiskeridirektoratet vil forby fisking av torsk fra Telemark til svenskegrensen, fordi bestanden er historisk lav. På bildet er en kysttorsk. Foto:

Fiskeridirektoratet foreslår å innføre forbud mot å fiske torsk i hele Oslofjorden.

DEL

Forslaget kommer som følge av et høringsforslag som direktoratet sendte ut tidligere i år, skriver Finansavisen.

Bakgrunnen er at tilstanden for kyst- og fjordtorsken i Sør-Norge over tid har blitt dårligere og bestandene er nå på et historisk lavt nivå.

Direktoratet ønsker også å innføre forbud mot å fiske torsk også i gytefelt på Skagerak-kysten fra 1. januar til og med 30. april.

Forbudet vil imdlertid ikke gjelde alle. Ifølge Finansavisen vil yrkesfiskere kunne fortsette å fiske i Oslofjorden, men på en begrenset måte.

Artikkeltags